• ‌هاتف آن روز به من مژده‌ این دولت داد / که در آن جور و جفا، صبر و ثباتم دادند
  • کیفیت دستگاه های ما، ضامن اعتبار ماست.
  • تلاش کنید در هر چیزی نکته مثبتی پیدا کنید.
  • به خاطر داشته باشید که فقط افراد بیکار وقت ندارند!!!
  • مقایسه خود با دیگران وقتی خوب است که به رشد شما کمک کند.
 
نام مشتری زمینه فعالیت نوع دستگاه
 
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان غربی مکانیک ژئوتکنیک آون دوار (تین فیلم
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سیستان و بلوچستان مکانیک ژئوتکنیک آون دوار (تین فیلم
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گیلان مکانیک ژئوتکنیک آون دوار (تین فیلم
آزمایشگاه ژئو تکنیک شهرداری تهران مکانیک ژئوتکنیک آون دوار (تین فیلم
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان فارس مکانیک ژئوتکنیک آون دوار (تین فیلم
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی مکانیک ژئوتکنیک آون (فور)
مشاور فنی و مهندسی ژئوتکنیک شهر تهران مکانیک ژئوتکنیک آون (فور)
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گیلان مکانیک ژئوتکنیک ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
سازه پایدار ژئو آزما مکانیک ژئوتکنیک آون طرح اهرت
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خوزستان مکانیک ژئوتکنیک آون طرح اهرت
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان مکانیک ژئوتکنیک آون طرح اهرت
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان رضوی مکانیک ژئوتکنیک آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی مکانیک ژئوتکنیک آون طرح اهرت
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان استان تهران مکانیک ژئوتکنیک آون طرح اهرت
شرکت جهش راه جنوب مکانیک ژئوتکنیک آون طرح اهرت
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خوزستان مکانیک ژئوتکنیک حمام آسفالت
شرکت سازه پایدار ژئو آزما مکانیک ژئوتکنیک حمام آسفالت
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان استان تهران مکانیک ژئوتکنیک حمام آسفالت
راه پل ایلام مکانیک ژئوتکنیک شیکر ارزش ماسه ای
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان مکانیک ژئوتکنیک شیکر ارزش ماسه ای
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان استان سیستان و بلوچستان مکانیک ژئوتکنیک شیکر ارزش ماسه ای
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان استان قزوین مکانیک ژئوتکنیک ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سد کارون 4 مکانیک ژئوتکنیک ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان مکانیک ژئوتکنیک ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان فارس مکانیک ژئوتکنیک ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
مهندسان مشاور رساب کاوان مکانیک ژئوتکنیک ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی مکانیک ژئوتکنیک فریزر بتن
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران مکانیک ژئوتکنیک فریزر بتن
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی مکانیک ژئوتکنیک فریزر بتن
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین مکانیک ژئوتکنیک فریزر بتن
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مازندران مکانیک ژئوتکنیک فریزر بتن
شرکت عمران راه وار مکانیک ژئوتکنیک آب مقطرگیری
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء- سپاصد مکانیک ژئوتکنیک آون (فور)
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء- سپاصد مکانیک ژئوتکنیک اینکوباتور
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء- سپاصد مکانیک ژئوتکنیک آب مقطرگیری
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء- سپاصد مکانیک ژئوتکنیک ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء- سپاصد مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه خاک شناسی کنار ساحل مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
شرکت نکین آسفالت ماه نشان مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خوزستان مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گیلان مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سد کارون 4 مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان رضوی مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خوزستان مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان فارس مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان استان سیستان و بلوچستان مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مازندران مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان مکانیک ژئوتکنیک کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر مکانیک ژئوتکنیک آسیاب
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه مکانیک ژئوتکنیک آسیاب
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی مکانیک ژئوتکنیک آسیاب
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی مکانیک ژئوتکنیک آسیاب
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان مکانیک ژئوتکنیک آسیاب
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان مکانیک ژئوتکنیک آسیاب
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران مکانیک ژئوتکنیک آسیاب
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین مکانیک ژئوتکنیک آسیاب
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان رضوی مکانیک ژئوتکنیک آسیاب
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گیلان مکانیک ژئوتکنیک آسیاب
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سد کارون 4 مکانیک ژئوتکنیک حوضچه ساندس
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران مکانیک ژئوتکنیک حوضچه ساندس
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان استان قزوین مکانیک ژئوتکنیک حوضچه ساندس
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی مکانیک ژئوتکنیک حوضچه ساندس
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مازندران مکانیک ژئوتکنیک حوضچه ساندس
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان مکانیک ژئوتکنیک حوضچه ساندس
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان فارس مکانیک ژئوتکنیک حوضچه ساندس
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی مکانیک ژئوتکنیک حوضچه ساندس
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر مکانیک ژئوتکنیک حوضچه ساندس
شرکت اس جی اس مکانیک ژئوتکنیک آون (فور)
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران مکانیک ژئوتکنیک آون دوار (تین فیلم
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان البرز مکانیک ژئوتکنیک آون دوار (تین فیلم
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین مکانیک ژئوتکنیک آون دوار (تین فیلم
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی مکانیک ژئوتکنیک آون دوار (تین فیلم
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه میرزا کوچک خان صنایع غذایی آون (فور)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه میرزا کوچک خان صنایع غذایی آب مقطرگیری
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه میرزا کوچک خان صنایع غذایی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه میرزا کوچک خان صنایع غذایی اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه میرزا کوچک خان صنایع غذایی هات پلیت
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه میرزا کوچک خان صنایع غذایی کوره حرارتی
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امیرکبیر صنایع غذایی آون (فور)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امیرکبیر صنایع غذایی آب مقطرگیری
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امیرکبیر صنایع غذایی اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امیرکبیر صنایع غذایی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امیرکبیر صنایع غذایی کوره حرارتی
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امیرکبیر صنایع غذایی کلد اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امیرکبیر صنایع غذایی هات پلیت
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دعبل خزائی صنایع غذایی آون (فور)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دعبل خزائی صنایع غذایی آب مقطرگیری
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دعبل خزائی صنایع غذایی اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دعبل خزائی صنایع غذایی هات پلیت
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دعبل خزائی صنایع غذایی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دعبل خزائی صنایع غذایی کوره حرارتی
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دعبل خزائی صنایع غذایی کلد اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امام خمینی (ره) صنایع غذایی آون (فور)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امام خمینی (ره) صنایع غذایی آب مقطرگیری
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امام خمینی (ره) صنایع غذایی اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امام خمینی (ره) صنایع غذایی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امام خمینی (ره) صنایع غذایی کوره حرارتی
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امام خمینی (ره) صنایع غذایی کلد اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه امام خمینی (ره) صنایع غذایی هات پلیت
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دهخدا صنایع غذایی آون (فور)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دهخدا صنایع غذایی آب مقطرگیری
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دهخدا صنایع غذایی اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دهخدا صنایع غذایی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دهخدا صنایع غذایی کوره حرارتی
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دهخدا صنایع غذایی کلد اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه میرزا کوچک خان صنایع غذایی کلد اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه دهخدا صنایع غذایی هات پلیت
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه سلمان فارسی صنایع غذایی آون (فور)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه سلمان فارسی صنایع غذایی آب مقطرگیری
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه سلمان فارسی صنایع غذایی اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه سلمان فارسی صنایع غذایی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه سلمان فارسی صنایع غذایی کوره حرارتی
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه سلمان فارسی صنایع غذایی کلد اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه سلمان فارسی صنایع غذایی هات پلیت
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه فارابی صنایع غذایی آون (فور)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه فارابی صنایع غذایی آب مقطرگیری
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه فارابی صنایع غذایی اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه فارابی صنایع غذایی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه فارابی صنایع غذایی کوره حرارتی
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه فارابی صنایع غذایی کلد اینکوباتور
طرح توسعه نیشکر - آزمایشگاه فارابی صنایع غذایی هات پلیت
شرکت ارد علی آباد کتول صنایع غذایی کوره حرارتی
شرکت چای گلستان - سیستم کیفیت فنون صنایع غذایی کوره حرارتی
شرکت دامداران صنایع غذایی بن ماری
دانشگاه شیراز مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
مرکز بین المللی علوم پیشرفته کرمان مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
دانشگاه آزاد دزفول مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کلد اینکوباتور
دانشگاه کشاورزی تربیت مدرس مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کلد اینکوباتور
دانشگاه علوم کشاورزی گرگان مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
دانشگاه محقق اردبیلی مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
دانشگاه تبریز -دانشکده کشاورزی مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
دانشگاه بروجرد مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی آب مقطرگیری
دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی آب مقطرگیری
دانشگاه امیرکبیر تهران مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی آب مقطرگیری
دانشگاه شاهد تهران مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کوره حرارتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کوره حرارتی
دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کوره حرارتی
دانشگاه امیرکبیر تهران مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کوره حرارتی
دانشگاه زنجان مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کوره حرارتی
دانشگاه آزاد ساوه مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کوره حرارتی
دانشکده دامپزشکی و دامپروری مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کوره حرارتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کوره حرارتی
دانشگاه علوم دامی گرگان مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی آسیاب
دانشگاه شیراز مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی آسیاب
دانشگاه شهید بهشتی مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی آسیاب
دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی آسیاب
بهساز قطعه آزمایشگاه صنعتی آون (فور)
گروه صنعتی و معدنی زر مهر آزمایشگاه صنعتی هات پلیت
صنایع شیمیایی پارس البرز پوشش آزمایشگاه صنعتی آون (فور)
شرکت ابتکار پلاستیک تهران آزمایشگاه صنعتی کوره حرارتی
شرکت فولاد یزد آزمایشگاه صنعتی کوره حرارتی
شرکت آجر سفید آزمایشگاه صنعتی کوره حرارتی
زر معدن اختران آزمایشگاه صنعتی کوره حرارتی
گروه صنعتی و معدنی زر مهر آزمایشگاه صنعتی کوره حرارتی
رنگ کانسای ایرانیان آزمایشگاه صنعتی کوره حرارتی
شرکت زمین پژوهان آزمایشگاه صنعتی آسیاب
فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه آزمایشگاه صنعتی آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک
شرکت عمران پارس آزمایشگاه صنعتی آسیاب
شرکت ژرف کاو آزمون آزمایشگاه صنعتی آسیاب
شرکت احداث تکاپو آزمایشگاه صنعتی آسیاب
شرکت زمین پژوهان آزمایشگاه صنعتی آسیاب
شرکت سیمان دهلران آزمایشگاه صنعتی کوره حرارتی
شرکت سیمان دهلران آزمایشگاه صنعتی آسیاب
شرکت اس جی اس آزمایشگاه صنعتی آون (فور)
پاک بنیان البرز آزمایشگاه تحقیقاتی اینکوباتور
موسسه ساحل آزمایشگاه تحقیقاتی آسیاب
شرکت جهش راه جنوب آزمایشگاه تحقیقاتی شیکر ارزش ماسه ای
سازمان جهاد کشاورزی قم آزمایشگاه تحقیقاتی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
مرکز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج آزمایشگاه تحقیقاتی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
جهاد کشاورزی سمنان آزمایشگاه تحقیقاتی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
سازمان کشاورزی قزوین آزمایشگاه تحقیقاتی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
مرکز تحقیقات پلیمیر آزمایشگاه تحقیقاتی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
زر معدن اختران آزمایشگاه تحقیقاتی آب مقطرگیری
اداره استاندارد ایلام آزمایشگاه تحقیقاتی حوضچه ساندس
موسسه اصلاح بذر آزمایشگاه تحقیقاتی آون (فور)
شرکت طلای زر شوران آزمایشگاه تحقیقاتی کوره حرارتی
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای آزمایشگاه تحقیقاتی کوره حرارتی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان فارس آزمایشگاه تحقیقاتی آسیاب
وزارت دفاع و پشتیبانی میروهای مسلح آزمایشگاه تحقیقاتی آون (فور)
صنایع شهید همت آزمایشگاه تحقیقاتی آون (فور)
صنایع شهید نوری آزمایشگاه تحقیقاتی آون (فور)
صنایع شهید باکری آزمایشگاه تحقیقاتی آون (فور)
صنایع شهید مسلمی آزمایشگاه تحقیقاتی آون (فور)
گروه صنایع منتظرالمهدی آزمایشگاه تحقیقاتی آون (فور)
صنایع شهید زین الدین آزمایشگاه تحقیقاتی آون (فور)
آزمایشگاه بهمن آزمایشگاه پزشکی آون (فور)
آزمایشگاه فریدون کنار آزمایشگاه پزشکی روتاتور کلینیکال
آزمایشگاه ایران آزمایشگاه پزشکی روتاتور کلینیکال
آزمایشگاه هروی آزمایشگاه پزشکی آون (فور)
آزمایشگاه هروی آزمایشگاه پزشکی اینکوباتور
بیمارستان امام حسین (ع)، تهران آزمایشگاه پزشکی آون (فور)
شرکت خانه سازی ایران آزمایشگاه پزشکی آون (فور)
شرکت خانه سازی ایران آزمایشگاه پزشکی اینکوباتور
بیمارستان ولی عصر شیراز آزمایشگاه پزشکی روتاتور کلینیکال
بیمارستان امام خمینی (ع) - تهران آزمایشگاه پزشکی آون (فور)
مرکز درمان ریاست جمهوری- درمانگاه حضرت علی ابن ابیطالب آزمایشگاه پزشکی آون (فور)
مرکز درمان ریاست جمهوری- درمانگاه حضرت علی ابن ابیطالب آزمایشگاه پزشکی اینکوباتور
مرکز درمان ریاست جمهوری- درمانگاه حضرت علی ابن ابیطالب آزمایشگاه پزشکی روتاتور کلینیکال
مرکز درمان ریاست جمهوری- درمانگاه حضرت علی ابن ابیطالب آزمایشگاه پزشکی آب مقطرگیری
لابراتور درمانی بابایی آزمایشگاه پزشکی کوره حرارتی
آزمایشگاه دکتر نوروزی آزمایشگاه پزشکی روتاتور کلینیکال
شرکت بهداشتی فیروز آرایشی و بهداشتی کوره حرارتی
محصولات دستمال کاغذی لطیف آرایشی و بهداشتی کوره حرارتی
گروه بهداشتی فیروز آرایشی و بهداشتی اینکوباتور
شرکت مهرگان صنعت آب آزمایشگاه آب مقطرگیری
ماهیان خاویار شیلات آزمایشگاه آب مقطرگیری
شرکت طبیعت زنده آزمایشگاه کوره حرارتی
صنایع شهید نوری آزمایشگاه آون (فور)
شرکت هیتر الکتریک مهدی آزمایشگاه صنعتی و تولیدی صنعتی کوره حرارتی
بیمارستان آتیه بیمارستان اینکوباتور
امیرالمومنین گراش بیمارستان اینکوباتور
بیمارستان قطب الدین شیراز بیمارستان آب مقطرگیری
بیمارستان آیت اله روحانی بیمارستان بن ماری
بیمارستان آیت اله روحانی بیمارستان آون (فور)
بیمارستان آیت اله روحانی بیمارستان اینکوباتور
بیمارستان دکتر غرضی بیمارستان بن ماری
بیمارستان مفرح بیمارستان بن ماری
داروسازی ارسطو شیمی و دارویی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
داروسازی لالوک شیمی و دارویی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
داروسازی رازک شیمی و دارویی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
داروسازی فارابی شیمی و دارویی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
داروسازی پارس دارو شیمی و دارویی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
داروسازی آترا شیمی و دارویی کوره حرارتی
کارخانه ماهی کوچولو شیمی و دارویی اینکوباتور
شرکت شیمی دارویی داروپخش شیمی و دارویی ژرمیناتور (اطاق رطوبت)
شرکت شیمی دارویی داروپخش شیمی و دارویی کوره حرارتی