• ‌هاتف آن روز به من مژده‌ این دولت داد / که در آن جور و جفا، صبر و ثباتم دادند
  • کیفیت دستگاه های ما، ضامن اعتبار ماست.
  • تلاش کنید در هر چیزی نکته مثبتی پیدا کنید.
  • به خاطر داشته باشید که فقط افراد بیکار وقت ندارند!!!
  • مقایسه خود با دیگران وقتی خوب است که به رشد شما کمک کند.
 

 

درخواستها ، پیشنهادات و انتقادات  

نام و نام خانوادگی   *

نام شرکت یا فروشگاه   *

ایمیل @ 

تلفن ثابت   *

تلفن همراه  

متن ارسالی *