• ‌هاتف آن روز به من مژده‌ این دولت داد / که در آن جور و جفا، صبر و ثباتم دادند
  • کیفیت دستگاه های ما، ضامن اعتبار ماست.
  • تلاش کنید در هر چیزی نکته مثبتی پیدا کنید.
  • به خاطر داشته باشید که فقط افراد بیکار وقت ندارند!!!
  • مقایسه خود با دیگران وقتی خوب است که به رشد شما کمک کند.
 

 

نظرسنجی  

نام و نام خانوادگی  

نام سازمان یا محل کار  

سمت  

ایمیل @ 

شماره تلفن  

آدرس:

از چه طریقی با محصولات شرکت ایران خود ساز آشنا شده اید؟  

  تبلیغات اینترنتی

  سایر تبلیغات

  پیشنهاد دوستان و اشنایان

  دیدن در مراکز دیگر

  سایر موارد

آیا تا کنون از محصولات تولیدی ما در سازمان خود استفاده نموده اید؟  

  بلی

  خیر

در صورت مثبت بودن، از کدام محصولات، لطفا ذکر نمائید:

به نظر شما کیفیت دستگاه مورد استفاده چگونه بوده است؟  

  عالی

  خوب

  متوسط

  ضعیف

  خیلی ضعیف

لطفا نظر خود را در مورد ارتقاء کیفیت و یا نقص احتمالی دستگاه ها برای ما ذکر نمائید:

خواهشمندیم در صورتیکه ، نقاط مثبتی در دستگاه های ما می بینید، ذکر نمائید:

در صورت تمایل به یاری دادن ما، پیشنهادات و انتقادات کاربردی خود را مرقوم فرمائید:

از اینکه صادقانه، ما را مورد لطف خود قرار دادید، سپاسگزاریم.